Láka ťa štúdium
na strednej škole
v zahraničí? 

Ponúkame  štipendijné pobyty na jeden až dva roky na prestížnych súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Scholarships
Informačné stretnutia

17. 10. 2022, 16:30 – BANSKÁ BYSTRICA – Americké centrum Banská Bystrica / Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

18. 10. 2022, 16:30 KOŠICE – Americké centrum Košice / Štátna vedecká knižnica (Miestnosť KVC), Pribinova 1, 040 01 Košice

25. 10. 2022, 17:00 ŽILINA  – Americké centrum Žilina / Krajská knižnica, Antona Bernoláka 47, 011 77 Žilina

Pre účasť na informačných stretnutiach je potrebné sa registrovať tu: https://forms.gle/nuJqbh7zoQde4oG37

 

26. 10. 2022, 18:00 – ONLINE informačné stretnutie

Pre účasť na ONLINE informačnom stretnutí je potrebné sa registrovať tu: https://forms.gle/cusYv2aWZpSuLbqa9

image-6
image-8
image-8-1
image-6-1

Popri štúdiu budeš mať možnosť  spoznať životný štýl na internáte alebo v rodinách a tiež miestne klubové či komunitné aktivity. 

Štipendiá sú poskytované v spolupráci s partnerskými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia.

Pre koho je program určený?

Program je určený pre študentov gymnázií, lýceí, obchodných akadémií, ale aj medzinárodných škôl na území SR.

O aké štipendiá sa môžeš uchádzať?

V jednom roku sa môžeš uchádzať o zaradenie do jedného alebo viacerých, prípadne všetkých programov uvedených nižšie.

Ponúkané štipendiá
Ako prebieha výberový proces?

Pri výbere z uchádzačov, ktorí včas zaslali prihlášku, budeme posudzovať
tvoje záujmy, školské výsledky, výsledky jazykového testu Duolingo (programy v USA) a tiež si ťa pozveme na osobný pohovor.

1. Prihláška

Študenti, ktorí splnia vstupné kritériá, zašlú nám svoje prihlášky podľa pokynov nižšie a postúpia do ďalšieho kola, budú vyzvaní, aby sa zúčastnili písania eseje na vopred neznámu tému. Uchádzači o programy v USA budú požiadaní, aby online absolvovali jazykový test Duolingo English Test a získajú naň predplatený kupón. 

2. Pohovor

Uchádzači o programy v USA, ktorí v jazykovom teste dosiahnú stanovený počet bodov budú pozvaní na osobný pohovor za účasti zástupcov partnerských zahraničných organizácií.

V prípade uchádzačov o HMC štipendium bude o postupe na pohovor rozhodovať zahraničný partner na základe prihlášky a eseje.

Pohovory prebiehajú spoločne, za účasti všetkých organizácií.

Uchádzači budú písomne vyrozumení najneskôr týždeň pred pohovorom.

3. Rozhodnutie

Konečné rozhodnutie o prijatí a umiestnení študenta je úplne v kompetencii zahraničného partnera.

Prečítaj si skúsenosti našich študentov
 • Júlia Betkova
  Dollar Academy, Scotland, UK
  (Stredná športová škola Jozefa Herdu, Trnava)

   

  Získať HMC štipendium znamená odomknúť si dvere do sveta. Spoznala som škótsku kultúru, prežila zopár kultúrnych šokov, kopu nezabudnuteľných zážitkov a našla si kamarátov zo všetkých kútov sveta. V škole som mala len predmety, ktoré som si vybrala, s učiteľmi zapálenými pre svoj odbor a s priestorom a vybavením na experimenty.

 • Elizabeth Kálusová
  Woodhouse Grove School, Bradford, UK
  (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

   

  Dva roky v Anglicku zmenili môj prízvuk no najmä moje sebavedomie a odhodlanosť. Počas môjho štúdia na Woodhouse Grove School som nadobudla Yorkšírsky prízvuk a množstvo medzinárodných priateľstiev s ľudmi z celého sveta – od Francúzska, Nemecka, Španielska až po Hong Kong, USA, Indiu či Kolumbiu. HMC Štipendium mi umožilo študovať vysokoškolskú matematiku v 17 rokoch, vyskúšať si prácu forenzného kriminológa v laboratóriách University of York a poskytlo mi množstvo podpory pri podávaní prihlášok na prestížne Russel Group university, kde budem aj študovať najbližšie 4 roky.

  Vďaka možnostiam výberu predmetov, mimoškolských aktivít a HMC štipendiu som taktiež mala šancu pracovať na vlastnom research projekte na základe ktorého som získala stáž v laboratóriách Slovenskej Akadémie Vied. Taktiež som za 2 roky  pochopila ako funguje a čo vlastne je rugby, študovala japončinu, stala sa prefektom pre môj internát a Atkinson House, ochutnala slovenskú kuchyňu varenú anglickými rukami, viedla interview s profesorkou z Yale University a organizovala debatné turnaje.

 • Lujza Lukáčová

  Tettenhall College, England, UK

   

  Dva roky strávené na Tettenhall College boli rokmi výziev, úspechov a obrovského osobnostného rastu. Vďaka programu HMC som mala možnosť rozvíjať sa nielen po akademickej stránke, ale taktiež precestovať Anglicko a žiť v komunite ľudí z celého sveta.

  Inovatívny prístup k vzdelávaniu mi umožnil zamerať sa na moju oblasť záujmu – vedné predmety. Prehĺbila som svoje teoretické poznatky a zdokonalila laboratórne zručnosti – nikdy by sa mi ani len nesnívalo, že by som v rukách držala ozajstné srdce či pľúca! Okrem silného akademického programu som preskúmala široké možnosti športových a záujmových aktivít. Objavila som čaro šachu, upokojujúcu silu jogy a reprezentovala moju školu na plaveckých súťažiach.

  Z Tettenhall College som si odniesla prvotriedne vzdelanie, množstvo priateľstiev, krásnych spomienok a životných skúseností. Tieto dva roky by som jednoznačne označila za transformačné a som presvedčená, že zisk HMC štipendia mi zmenil život. 

 • Oliver Solenský

  The Lawrenceville School, New Jersey, USA
  (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava)

   

  Prihlásiť sa na Assist spätne považujem za jedno z najlepších a najdôležitejších rozhodnutí v mojom živote. Aj napriek celosvetovej pandémii som okúsil život na jednej z najlepších škôl v USA, precestoval som niekoľko štátov, zažil som pravé americké vďakyvzdanie a Vianoce, a spoznal som veľa nových ľudí.

  ASSIST školy ponúkajú nespočet možností pre športovcov, umelcov, aj vedecky zameraných ľudí. V jeden deň som analyzoval Hamleta, programoval mikrokontrolery, rozoberal etické dilemy, trénoval hokej a skúmal investičné stratégie na investičnom krúžku. Vybavenie škôl je na vyššej úrovni než na niektorých slovenských univerzitách. Moja škola mala vlastný bazén, hokejový štadión, viac než 30 športovísk a 10 akademických budov.

 • Michal Krčméry
  Episcopal High School, Virginia, USA
  (Gymnázium Matky Alexie, Bratislava)

   

  Bol to veľmi intenzívny a zároveň odlišný rok od tých predošlých. Rok plný úžasných zážitkov, skvelých ľudí, akademických aj športových úspechov, užitočných vedomostí, ale najmä poznania. Ale bol to aj čas faciek a tvrdých pádov, po ktorých som sa musel postaviť znova sám. Bola to najlepšia škola života, akú som mohol dostať.

  Školský rok v Amerike bol prelomovým v mojom živote aj po osobnostnej stránke. Naučil ma samostatnosti, asertívnosti, kritickému mysleniu, ale aj pozitívnemu prístupu k životným situáciám. Dal mi poznanie, že človek musí prevziať zodpovednosť za seba a svoje okolie a nie sa slepo spoliehať na tých druhých, že kritizovaním sa nič nevyrieši, ale treba priniesť riešenia.

  Všetko toto som zužitkoval počas následného vysokoškolského štúdia, ktoré som absolvoval striedavo na Slovensku, vo Francúzsku, v Mexiku, či na Islande. Z roku na Episcopal High School som čerpal aj počas mojich pracovných pobytov najprv v USA, či v Burundi a na Haiti. A stále z neho čerpám aj dnes v mojej každodennej práci a v životnej úlohe manžela a otca.

 • Zuzana Lukáčová
  Marlborough College, Wiltshire, UK
  (Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov)

   

  Plávala som v Olympíjskom bazéne v Londýne, stretla som producenta Star Wars, plavila som sa na plachetnici a brat Emmy Watson bol mojím spolužiakom. Ochutnala som svoje prvé karí, naučila sa štrikovať, výskúšala hrať netbal, fives, ale aj šerm. Navštívila som urýchľovač častíc v Culhame, Vianočné trhy v Bathe a Edinburghu a taktiež univerzity v Oxforde a Cambridge. Nadviazala som priateľstvá s ľuďmi z celého sveta – od Francúzska, Fínska, Ameriky a Ruska cez Abú Dhabí, Lebanon, Singapur a Nový Zéland. Počas môjho roka v Anglicku som zažila nezabudnuteľné zážitky a vytvorila doživotné priateľstvá. Bola to pre mňa life-changing experience.

  Môj učiteľ EPQ je zlatý medailista z Olympiády v Sydney, môj fyzikár spolupracoval so Stephenom Hawkingom a plavecký tréner je bývalý britský reprezentačný plavec a držiteľ mnohých rekordov! Tím ľudí, ktorý som mala okolo seba, bol jednoducho neuveriteľný.

 • Zuzana Vikarská
  The Williston Northampton School, Massachusetts, USA
  (Gymnázium, D. Tatarku, Poprad)

   

  Rok na strednej škole v zahraničí mi – bez preháňania – zmenil život. Daroval mi znalosť jazyka, otvoril mi dvere do sveta, ale hlavne mi dodal sebavedomie a naučil ma kriticky myslieť.

 • Matej Čačík
  The Lawrenceville School, New Jersey, USA
  (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava)

   

  Bol to najťažší a zároveň najproduktívnejší rok v mojom živote. Bez ASSITu by som nikdy neprecestoval Ameriku a nenadobudol by som pocit sebestačnosti a sebadôvery.

 • Lujza Reová
  The Bryn Mawr School, Maryland, USA
  (Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava)

   

  Môj rok v AMerike sa nedá opísať inak ako nezabudnuteľný. Vďaka ASSIST štipendiu som mohla študovať na najprestížnejšej škole v štáte Maryland, tancovať v tanečnom tíme v škole, prežiť tie najkrajšie mesiace s mojimi hosťovskými rodinami… Každý deň bol úplne ako z filmu.

 • Michaela Mozolíková
  Dollar Academy, Scotland, UK
  (Evanjelické lýceum, Bratislava)

   

  Vďaka HMC som mala možnosť spoznať nových ľudí a veľa rôznych kultúr. Plus štúdium pod iným systémom je tiež niečo, čo sa oplatí vyskúšať. Učitelia na Dollar Academy boli veľmi nápomocný a pre svoj predmet mali veľký zápal, čo bolo vidieť hlavne na hodinách, z ktorých som si veľa odniesla. Vďaka HMC som mohla študovať predmety ktoré ma bavili a venovať im svoju plnú pozornosť.

Máš nejaké otázky?

Sem s nimi! Napíš, alebo zavolaj Katke Križkovej:

 

Katka Križková

katarina.krizkova@chcemstipko.sk

+421 905 213 359

 

Ako sa prihlásiť:


 Podmienky účasti v programe 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov    

  PRIHLÁŠKA pre USA   PRIHLÁŠKA pre Veľkú Britániu

Pozorne si preštuduj podmienky programu!
Ak sa chceš prihlásiť, vyplň aj formulár súhlasu.

Uchádzači, ktorí majú ako prvú voľbu niektorý z programov v USA, vyplnia prihlášku prostredníctvom ASSIST Schooladmin portálu.

Uchádzači, ktorí majú ako prvú voľbu niektorý z programov vo Veľkej Británii, vyplnia prihlášku prostredníctvom HMC Schooladmin portálu.

V prihláške je možné vyznačiť aj svoj záujem o druhú krajinu. Pohovory prebiehajú spoločne.